Muzikoterapie

Definice
Muzikoterapie, resp. obecně všechny umělecké terapie jsou využití umění s cílem pozitivní změny v člověku. Působí celostně tedy ve všech lidských oblastech – v biologické, psychologické, sociální, ale i spirituální. Cíl je zlepšení kvality lidského života, po čemž toužíme všichni. Tato cesta tedy není omezena na nějaké diagnózy, či na lidi, kteří se cítí nemocní. Protože co je to vlastně ta ne-moc? To jsme pouze přišli o moc nad svou vůlí, myšlením, cítěním. Umělecké terapie ukazují cestu, jak tuto moc znovu získat. Pro lepší život jsou tedy použitelné pro všechny, kteří chtějí.

Význam hudby
„Co je tím kouzelným médiem, které nás dojímá, okouzluje, nabíjí energií a uzdravuje? Hudba dokáže v jediném okamžiku pozdvihnout naši duši. Probouzí v nás ducha modlitby, soucitu a lásky. Hudba umí tančit i vyzpívat naše smutky. Hudba je posvátným místem, katedrálou tak majestátní, že v ní vnímáme velkolepost vesmíru, a zároveň chýší tak prostinkou a soukromou, že nikdo z nás nezměří hlubiny jejího tajemství. Hudba pomáhá rostlinám růst, naše sousedy dohání k šílenství, děti ukolébává do spánku a muže nechává mašírovat do války. Hudba z nás dokáže vybubnovat zlé duchy, zpívá k chvále Panny Marie, vzývá buddhu spásy světa, zaklíná vůdce a národy, bere do zajetí a konejší, proměňuje a přivádí k životu.

A přece je hudba víc než pouhý součet toho všeho. Je to zvuk země a oblohy, přílivu a bouří. Je to ozvěna vlaku kdesi v dáli, dunivý ozvuk tesaře při práci“ (Campbell, 1997).

 Jak říká Don Campbell: „zvuky a vibrace nás obklopují v každičké životní chvíli“. Obor muzikoterapie není nikterak nový a už vůbec ne „alternativní“. Velké množství „technik“ je velmi prostých a často navazuje na dřívější zvyklosti, rituály a tradice, které bývaly každodenní součástí běžného života.

Abychom se podívali na původní roli hudby, nemusíme zacházet do historických pramenů, ale stačí se podívat na život současných domorodých kmenů či ještě nedávno běžných etnických neboli lidových tradic naší vlastní kultury.

V Africe, je téměř vše spjato s rytmem. Jak sami Afričané říkají, rytmus (v muzikoterapii prvek ovlivňující vůli) jim pomáhá v namáhavé práci při obdělávání tvrdé zeminy.
V naší kultuře pak nacházíme silnou tradici lidových kruhových tanců. Což je z terapeutického pohledu takové spojení muzikoterapie s tanečně pohybovou terapií s pozitivními dopady na relaxaci, sociální vazby a cítění, radostné prožívání okamžiku apod.

Tak proč vlastně potřebujeme ty „umělecké terapie“?
Protože jsme všechny tyto přirozené činnosti zapomněli a vytěsnili. Provozování umění se stalo převážně doménou profesionálů a už i maminky přestávají zpívat svým dětem, protože jim někdo v dětství řekl, že neumí zpívat a ať raději mlčí…

Osobnost terapeuta
Umělecký terapeut je tu tedy proto, aby Vám pomohl se rozpomenout, na to co má každý člověk v sobě. Na tu radostnou tvořivost, která nám pomáhá k toužebným léčebným změnám.

Kromě rozpomínání je pak velmi důležitá schopnost vcítění se a čtení mezi řádky. Terapeut musí být velmi vnímavý člověk, který vidí/cítí, jak na Vás co působí a s tím pak dále pracuje, aby Vám pomohl. A proto jsou tzv. hudební lékárničky nesmyslem. Udělat seznam skladeb, tónů či frekvencí a dát je na cd pro domácí samoléčbu nevnímám jako vhodnou cestu. Na stranu druhou relaxační nahrávky jistě mají svůj smysl, to je ale věc jiná.

Umělecké terapie a pomoc terapeuta
V uměleckých terapií znovuobjevujeme celkový potenciál umění a jeho nejen zábavnou a estetickou rovinu, ale také terapeutickou (léčebnou), sociální a duchovní.
Je však potřeba říci,  že správný terapeut ve skutečnosti přímo nepomáhá. Ten Vám jen může ukázat cestu a možná trošku poradit, jak po ní kráčet, ale nemůže a nesmí za Vás udělat byť jediný krůček. Je velké nebezpečí, když terapeut přebírá zodpovědnost za Vaše rozhodnutí a Váš život. Terapeut má ne-moc ukázat v pravém světle, abyste tuto moc převzali zpět do svých rukou. Ne abyste ji odevzdali terapeutovi.

Tedy jinak řečeno, terapeut pomáhá pouze k tomu, abyste si pomohli sami. Ukazuje cestu. Kráčet musíte Vy!

Comments are closed