Co vyrábím

Miluji práci se dřevem. Ale i s kovem. A samozřejmě taky s drahými kameny 🙂 Všechny tyto tři úžasné materiály ladím do jednoho celku, tak aby se zachvívali v symbolickém významu ladění konkrétních zvonkoher. Chci co nejvíce lidem přinášet dary umění a jeho blahodárné účinky a právě zvonkohry jsou pro to krásnou cestou

V nástrojích na „muzicírování“ se zaměřuji spíše na jemnější nástroje relaxačního typu, na které zpočátku není potřeba trénovat techniku hry, a díky tomu se hodí i do aktivní muzikoterapie. Na takové nástroje pak může hrát opravdu každý! Netřeba předchozí zkušenosti či dokonce tzv. hudební sluch a i přesto můžete tvořit krásnou hudbu. Toho je dosaženo jednoduchou technikou hry a stejně tak způsobem ladění, kdy o hudbě nemusíte vůbec nic vědět a i přesto Vám bude vše krásně znít.

Z konkrétních nástrojů jsou mi v současné době nejvíce blízké kalimby a pak „různo-fony“. Přípona fon pochází z latiny a znamená zvuk, první část slova pak označuje, co ten zvuk vydává, tedy metalo-(kov), xylo-(dřevo) aj.

Kalimby patří do skupiny tzv. „lamelofonů“, tedy hudebních nástrojů vydávajících zvuk skrze vibrující lamelu a hraje se na ně velmi lehce a to převážně palci. Svou první jsem vyrobil jako dárek pro mou milou a byla z recyklovaných materiálů. V současné době už používám zcela jiné materiály a vyrábím i osobní kalimby.

Z dalších nástrojů jsou to pak xylofon (dřevo), litofon (kámen), metalofon (kov) a pak obměny a speciality jako jsou tubalofony (trubky) či jejich speciální mnou vyvinutá verze „flétnofonu“.

Dále pak připravuji naprostý unikát v podobě melodicko-rytmického nástroje, který jsem nazval Harimba. Harimbě se teď na web ještě nechce, takže zůstane zahalena rouškou tajemství a Vy ji můžete spatřit, slyšet a příp. si na ni zahrát při osobním setkání se mnou.

Comments are closed