Jak ladím

– od Pythagora přes čínskou pentatoniku až k Didymovi a “ladění Souvislostí”

Jsem velký milovník a nadšenec matematiky a fyziky hudby. S velkou oblibou a radostí spojuji vědu a umění. Tvořím tak, jak se snažím žít, tedy rozum koná, ale cit usměrňuje, co konat… Ladění, jeho teorie i praxe, je mým jakýmsi velkým “podkoníčkem” muzikoterapie. Obecně jsem zastáncem přirozených, jinak řečeno čistých ladění, které odrážejí zákonitosti. Jistě bude později článek na toto téma. Ze všech různých systémů mi po nějaké době vykrystalizoval “vlastní” způsob čistého ladění. U zvonkoher používám dva druhy a to buďto čínskou pentatoniku nebo ladění Souvislostí.

Čínská pentatonika vychází jak jinak než z teorie pěti prvků, což je čínský “systém” poznání světa, jeho částí a jejich vzájemných působení a interakcí. Ladění tedy jsou gong – země, shang – kov, jue – dřevo, shi – oheň, yu – voda.

Ladění Souvislostí je výsledkem mého cítění, poznání a vnitřního přesvědčení. Některé intervaly jsou trošku jiné než v čínském ladění a celkově je považuji za “nejčistější”. Stupnice pak tvořím sám. U zvonkoher to probíhá tak, že mi nejprve řeknete za jakým účelem ji chcete doma mít. Já pak tvořím individuální stupnici a výběr tónů právě pro Vás. Nejsem jasnovidný, či obdařený nějakými zvláštními schopnostmi, vycházím však z významu jednotlivých tónů a jejich souvislostí se světem a jeho úrovněmi, které se zakládá na mém poznání a vnitřním přesvědčení. To pak usměrňuji citem, který máme všichni, jen jsme žel v rozumovém způsobu života na něj zapomněli. Jsem si vědom, že symbolika a významy čehokoliv jsou vždy ovlivněny kulturním, sociálním, duševním a duchovním kontextem konkrétního člověka, avšak jsou tu Zákonitosti, které jsou prostě všude, jen jejich projevy mají různá zabarvení. Např. zákon tíže, v pozemském gravitace, platí úplně stejně pro evropského muže křesťana, stejně tak pro asijskou ženu buddhistku. Takže symbolika tónů či ladění má svůj velký smysl, na druhou stranu se ode mne nedočkáte, že Vám budu tvrdit že tón “A” musí vždy znamenat toto a působit takto a nikdy jinak… Ze srdce se však vynasnažím, abych do takové zvonkohry vložil to nejprospěšnější pro daný účel. To pak samozřejmě není pouze o výběru tónů, ale taktéž o vhodné kombinaci s konkrétním dřevem a kamínkem, které sami o sobě mají vlastní působení.

Někdo tedy řekne, že chce velkou flétnohru vody, jiný zas dar tvorům přírody na zahrádku a třetí neřekne nic konkrétního, jen se usměje a poví, že to udělám určitě dobře 🙂 Na mě je pak abych si poprosil o správné vedení a v citu se otevřel, co je pro toho či jiného to nejvhodnější.

U nástrojů na muzicírování pak může být situace trošku jiná. Nejsem příznivcem rovnoměrně temperovaného ladění (rozuměj běžně užívaného) a mám k tomu své jasné důvody. U zvonkoher také nevidím  smysl použití tohoto ladění. Zároveň však nejsem dogmatický zastánce toho či onoho, a tak je pro mě samozřejmostí, že když budete chtít nějaký nástroj na společné muzicírování s nástrojem s klasickým laděním, tak Vám rád takový vyrobím. Vždyť přece radost z tvoření hudby můžete zažít v jakémkoliv ladění, i když jejich působení či souzvuky jsou jiné.

Comments are closed.