Beseda o životě a smrti

Přemýšlíte občas co se děje po životě?
Zajímá Vás, co je možné dělat při odchodu a pohřbu “po svém”?
Hledáte prostor, kde si můžete sdílet myšlenky spojené se smrtí?
Chcete se vyrovnat s něčím tak nelehkým, ale za to přirozeným?

Beseda se smrtí je prostor, kde se učíme dívat na “konečnou” bránu pozemského života láskyplnýma očima. V citlivých slovech rámovaných zvuky háčkové harfy dávám možnost bezpečného sdílení a scelení bolesti. Kromě povídání o tom, jak nakládat s emocemi svými a svých blízkých při odchodu, dávám i informace o praktických věcech týkajících se doprovázení, smrti, pohřbu apod.

Setkání je z části přednáška a z části společná beseda. Forma moderovaného hovoru dovoluje daný čas přizpůsobit těm, kteří ho spolutvoří. Důvěrný prostor pomáhá lidem se otevřít a pokládat otázky, které by jinde zůstaly s ostychem schované v hloubi srdce.

Součástí besedy je i volné povídání s možností vyzkoušení a koupě nástrojů z naší dílny, které mohou pomoci překlenout těžké chvíle, jak při procesu umírání, tak loučení či truchlení. Kalimby, o kterých je řeč poslouží jak pozůstalým, tak profesionálům z řad doprovázejících.

Účastníci si z besedy odnesou hodnotný materiál k zamyšlení, pohlazené srdce a vědomí, že smrt není jen přechodem, ale plnohodnotnou součástí života, která skýtá jedinečné možnosti (usmíření, přijetí, nadhled apod.). Věříme, že tento program může posloužit k oddémonizování tématu umírání a smrti v naší společnosti a tím jejího postupného uzdravování.

Po našem setkání:
* budete vědět, jaké jsou Vaše možností a povinnosti při odchodu a pohřbu Vašich blízkých, případně Vás samotných
* budete mít náhled na různé cesty procesu umírání a truchlení
* budete vědět, na koho se můžete obrátit v těžkých chvílích nebo kvůli organizačním potřebám
* zůstane ve Vás památka na harmonii, kterou jste zažili díky společnému povídání, sdílení a poslechu relaxačních hudebních nástrojů

Délka programu: ~3h
Počet účastníků: 7-20, pro větší skupiny možné obdobný program zaměřený převážně přednáškově
Vhodné pro: dospělé

Pro naladění na téma doporučujeme článek o hudebním doprovázení a Tomášovém postoji k odchodu. Čtěte zde.

Comments are closed.