Kalimba 5 elementů (Marek Gonda)

Prekvapenia prinášajú do môjho života vzácnu kvalitu, ktorá dáva možnosť premeny a posunu. Prekvapenie má totiž moc prebudiť silný prežitok – niekedy je to zármutok či zdesenie, ale zaiste príjemnejšie je, keď sa skrze prekvapenie zrodí radosť a úžas.

A práve toto sa mi stalo, keď som si prednedávnom zahral na kalimbách, ktoré mi doniesol Tomáš. Bolo to päť nástrojov, ktoré vznikli v rámci nášho spoločného projektu. Rozhodli sme sa totiž vytvoriť sadu zladených nástrojov (Tomáš kalimby a ja pentatonické píšťaly), ktoré by odpovedali piatim čínskym elementom – zemi, vode, drevu, kovu a ohňu.
Trvalo nám to niekoľko týždňov. Najprv sme teoreticky vyriešili otázky stupníc a ladenia a potom každý v svojej dielni pripravil svoj kus práce. Všetko to vyvrcholilo našim stretnutím, kedy sme vyložili hotové nástroje na stôl a začali hrať. Rozozvučil som prvú kalimbu a…

…musel som skúsiť ďalšiu…
…a ďalšiu…
…a ešte ďalšiu…
Až kým som ich nevyskúšal všetky!

A pri mnohých z nich som zažil niečo, čo som predtým v tomto rozsahu ešte nevnímal! Pokúsim sa Vám teda konečne popísať, čo to bolo. Keď som začal hrať na prvej kalimbe, odrazu som pozoroval, že nehrám svojim obvyklým spôsobom, ale že nástroj sám prehovára. Vedie ma k jeho vlastnej kvalite. Chce, aby bolo naň hrané istým spôsobom. Tak aby mohol prejaviť svoju najvnútornejšie vlastnosti a najúplnejšiu krásu!

Jedna z kalímb napríklad žiadala velejemné tiché a nežné hranie, pri ktorom odrazu vyvstal okrem zvukového zážitku ešte veľmi silný vnem hmatu – vyslovene som lamely pri hre hladkal a oni hladkali mňa!

Iná kalimba zase chcela, aby vyznel každý jej tón v svojej úplnosti. A tak som iba rozoznel lamelu a zakaždým som niekoľko sekúnd počúval nádheru premeny vyznievania tónu. Pritom som celý dej vnímal silno aj telesne skrze chvenie dosky, na ktorej sú lamely upevnené. Vibrácie maľovali krásne obrazy…
Ďalšia kalimba mi zase povedala, že mám byť hutný, zakorenený a pevný. A tak by mohol príbeh pokračovať ďalej… Aké obohacujúce!

Hudobné nástroje sa dajú vyrábať tak, aby splnili isté parametre, vlastnosti a požiadavky na technickej úrovni. Pre skutočne dobrý nástroj je to vlastne nevyhnutné. Taký nástroj je potom plne funkčný, pekne hrá, ladí… Paráda!
Ale Tomáš ma presvedčil, že sa dá ísť ďalej a obohatiť nástroje aj o niečo jemnejšie, nezmerateľné a zmyslom skryté. Pritom ale určujúce. Je to niečo, čo dáva nástrojom ducha, skutočnú sviežosť a živosť, ktorá z nich robí umenie. A tak z nich potom vzniká požehnané ľudské dielo ducha, ktoré nás môže odkazovať k výšinám!

Ďakujem teda všetkým, ktorý svoju prácu žehnajú láskou a potešením a vytvárajú nielen predmety a služby, ale predovšetkým zmysluplné výtvory, ktoré nás sprevádzajú a podporujú na našej ceste.

Ďakujem Tomášovi za jeho nástroje, ktorými presvetlil môj deň!

Marek Gonda
výrobce etnických píšťal
http://www.koncovka-gondovka.cz

Comments are closed.