10-13.8 Ve Žiaru bude zas pěkný tábor

Pod záštitou klubu “Pod stromom” se na Liptově uskuteční 10-13.8.2017 6.ročník duchovně-vědomého a hudebně-výtvarného táboru.

Pobýt je určený pro všech s vnitřní touhou a úsilím tvoření dobra, lásky, krásy a harmonii. Budeme posilovat ctností prostřednictvím nás, naších děti a vlastní snahy. Uprostřed přírody budeme smět jednoduše být, stanovat, naslouchat, děkovat. Naše vzájemné sladění se do dobra budou podporovat lidé, kteří přinesou poselství:

* Tatiana Hanšutová přímo na louce a pod stromy přenese nás do příběhů ze své práci s kauzálním polem člověka, která se zabývá objevováním příčin nemoci a negativních životních situaci

* Magdaléna Šablatúrová “Zelesna” zpestří dny slovanskými obřady, zpěvem, tancem a slovy moudré vědmy, které předá jak dětem tak dospělým.

* Janko Svetlan Majerčík a TOSÚONI zazpívají večer u ohně, s překrásným napojením na hvězdy, člověčenství, přírodu, podstatu…

* Ivan Slezák a Simona Balážová Dudášová povedou výtvarné aktivity.

* My přineseme do tábora mnoho intuitivních hudebních nástrojů, nabídneme harmonizující dílnu a také rozcvičení těla a ducha.

Fotky z minulých ročníků můžete vidět v naši fotogalerii z akci.

V případě zájmu kontaktujte prosím organizátorku Bibianu Šmollovou: bibiana.smollova@gmail.com nebo telefonicky +421 907 712 413. Těšíme se na viděnou!

Comments are closed.