25.-.28.10 Duchovní pobyt Krpáčovo 9.ročník

Velmi nás těší, že i letos jsme byli pozváni na nádherný duchovní pobyt v Krpáčově, kam jezdíme už léta. Tento rok, je netradičně posunut až na konec října a pozvánka se zveřejnila teprve pár dní před psaním této aktuality, takže neváhejte a pokud máte zájem, tak se prosím přihlašujte ihned po přečtení této zprávy…

Letos přibudou nový hosté a já mám obrovskou radost, když jsem až z veřejné pozvánky zjistil, že to jsou manželé Křížovi!

K R P Á Č O V O 2 5 . 1 0 . – 2 8 . 1 0 . 2 0 1 8
9 . R O Č N Í K   D U C H O V N O   R E L A X A Č N É H O   P O B Y T U
téma – S P O J E N I E

Naše stretnutia v Krpáčove sú zamerané na hlbšie rozvíjanie duchovných schopností ako bežné stretnutia. To vyžaduje, aby prednášky nadväzovali a dopĺňali sa navzájom. Tak, aby ľudia, pritiahnutí rovnorodosťou mohli na sebe pracovať a odniesť si čo najviac.
Preto hlavný program, konzultácie a liečenie pripravujú :
Mgr. Tatiana Hanšutová, Miro Plachý (liečebné masáže), Tomáš Jarošek (muzikoterapeutická meditácia) a hostia Karel a Irena Křížovi (divadlo Nitkař, dielne – výroba spony do vlasov, drevené prívesky).

Krpáčovo sa nachádza v centre Slovenska v prekrásnej prírode Nízkych Tatier – 5 km od Tálov, 20km od Brezna a 40km od Banskej Bystrice. Hotel Polianka sa nachádza priamo pri jazere. Kto túži prísť bez auta: Do Podbrezovej je priama autobusová linka  z Bratislavy a Košíc. Z Podbrezovej jazdí k hotelu autobus – zastávka Dolná Lehota Krpáčovo Cementáreň.
Izby sú dvojlôžkové so sociálnym zariadením. Ubytovanie  vo štvrtok 25.10. od 15:00
Program začína večerou o 17:00 a prvou prednáškou o 18:30 a končí v nedeľu 28.10. obedom.
Cena: 130 eur  –  3 noci, plná penzia, program
Deti do 3 rokov bez nároku na lôžko a stravu zdarma. Deti do 12 rokov 75 eur
Záloha 65 eur do 10. října 2018
Prihlášky posielajte mailom info@svetgralu-krpacovo.sk

Comments are closed.