Plamen Díků

O přelomu roku a smysluplnosti jej slavit ve dnu Silvestra, tedy na konci účetního roku, jsem psal v předchozím článku. Tady Vám chci sdělit nádhernou myšlenku Plamene Díků.

Žila byla jedna dávná, moudrá a ušlechtilá civilizace. Tato společnost žila s přírodou a jejími Zákony a také se snažila udržovat spojení s duchovními světy.

Údajně ve svém způsobu života vůbec nepoužívali „modlitbu“ ve smyslu prosby. Žili tak, aby hledali požehnání v tom, co mají – věděli totiž, kolik dobrého se jím shůry dostává. Co tedy znali velmi dobře byla vděčnost. A tuto vděčnost vyjadřovali Plamenem Díků.

Na přelomu roku vedla královská rodina vyjížďku zakončenou v nejstarším chrámu země. V tomto chrámu pak zažehli posvátný Plamen Díků. Ten symbolizoval jejich vděčnost všem pomocem a darům, které v průběhu roku přijali. Zároveň vyjadřoval hlubokou touhu být takovými, aby těchto milostí byli hodni i v roce dalším.

V této zemi se tradovalo, že dokud člen královské rodiny bude na přelomu roku zapalovat Plamen Díků, tak se zemi bude dařit dobře. To je potřeba chápat v širší souvislosti. V době, kdy směřování a vývoj země vedla královská rodina, byl  její duchovní stav určující pro celou zemi. Čin zapálení Plamene Díků pak znamenal, že si jsou vědomi všech neviditelných pomocníků, které všichni máme – a to naštěstí i dnes. Být si jich vědom, znamená ctít je a jako vyrovnání jejich pomoci, jim vzdávat dík.

Jak nádherné a cituplné! A teď se duchovně podívejme, co tvoří naše společnost v době přelomu roku. A jak už jsem zmínil v předchozím článku – než „tiše trpět toto burácení“ a duchovně si slavit předcházející Slunovrat, tak by možná bylo lepší Silvestr naplnit něčím krásným.

A tak pojďme spolu v každém přelomu roku zažehnout Plamen Díků! Vnější formu si každý může zvolit sám, my jsme poprvé začali s prostými prskavkami. Do budoucna bych rád měl pěknou nádobu jen pro tento účel, do které dám nějakou rychlozápalnou pryskyřicovou směs. Ať už bude plamen vypadat jakkoliv, tak nejdůležitější je společné duchovní prožívání! A pro hloubku prožití je vhodný klidnější čas, a tak nebudeme čekat na půlnoc a plamen u nás doma zažehneme již ve 20h.

Nechť z našich srdcí vytryskne Plamen Díků všem neviditelným pomocníkům a ochraňujícím bytostem, které nám v uplynulém roce pomáhali. Ať tento plamen přetaví naše srdce, které budou plné upřímné čisté touhy. Touhy být takovými lidmi, abychom byli těchto darů a pomocí hodni i v roce Novém!
A ten, kdo tak cítí, ať toto své jasné a díku plné prožití spojí do jedné velké chvály, kterou vyšle až k Němu.

 

One Comment:

  1. Pingback: Proč nový rok jen na Nový rok? - Harmonie Zvuku

Comments are closed