Sebeúcta

…aneb já nejsem svou negativní myšlenkou

Slyšel jsem rozhovor o osobním růstu, kde bylo řečeno, že se člověk nemá ztotožňovat s negativní myšlenkou/programem, který u sebe vidí. Že on není tímto programem, sice jej prožívá, ale nemá smysl se za něj bičovat. Nemá si říkat, jak je hloupý, nízký, neschopný apod…

Toto je nesmírně důležité téma života každého z nás a sám jsem jej bohatě prožil v různých kvalitách, tak mě to vede k psaní těchto řádků.

Myšlenka o vlastní nízké hodnotě bývala jedna z nejčastějších a nejsilnějších v myšlenkovém světě – já hloupý, neschopný, já neumím, nedokážu…

A co že to vlastně ten myšlenkový svět je?

Každá procítěná myšlenka má svůj náboj, který ji žene do světa a udržuje její existenci. Svým naladěním je přitažena k myšlenkám podobného druhu a tak vytváří jakési shluky energií a nálad. Z toho vznikají až jakési centrály, které nás zpětně ovlivňují. Existují myšlenkové centra strachu, nenávisti, sebeponižování, ale také pomoci, lásky, tvořivosti.

Stačí se podívat do medií nebo chvíli poslouchat rozhovory lidí a můžete si představit, čím je v dnešní době celá země obetkána.

Byť jen jedna silná myšlenka a člověk je okamžitě spojen s těmito centry plnými podobného naladění. Pokud prožíváme jak „špatnými“ lidmi jsme, tak během chvilky můžeme skončit v těžké depresi, zahlceni myšlenkami, které už ani nejsou naše.

Uvědomme si, že jsme všichni takovými anténkami a jak se naladíme, tak přijímáme. Nemá smysl se za každou (za žádnou) negativní myšlenku/slovo bičovat, že jaký já jsem špatný.

PŘESTAŇME O SOBĚ NEGATIVNĚ SMÝŠLET! O tom jaký já jsem neschopný a hloupý. Jak JÁ, VŽDYCKY A VŠECHNO POKAZÍM. Jak jsem někde viděl nápis – „je to jen špatný den, ne špatný život„ a já dodávám a já nejsem špatným člověkem.

Tady bychom mohli rozebírat příčiny nízké sebehodnoty – rodový program, očekávání rodičů, těžké karmické záležitosti a kdoví co ještě. Ale minulost nemusí být tak důležitá.

Je totiž jen a pouze naší zodpovědností jak o sobě budeme myslet. A samozřejmě nejen o sobě, ale i o druhých. V tom máme jeden z nejdůležitějších životních nástrojů ve vlastních rukou!

Jak bylo kdysi moudře řečeno:
„Udržuj krb svých myšlenek čistý, tím sjednáváš mír a jsi šťasten.“

A že se snažíme ale i tak k nám chodí „špatné“ myšlenky? Možná ani nejsou naše, jen ten náš přijímač ještě nemá tak „čisté“ naladění. Takovými myšlenkami je nejlepší se nezabývat, hlavně se s nimi neztotožňovat a klidně je nahradit něčím tvořím.

Muzikoterapeutovi a výrobci nástrojů se tak asi nebudete divit – ale upřímně, péči o své každodenní naladění považuji za jednu z nejdůležitějších věcí.

Tak kéž se nám ty anténky daří udržovat co nejčistší a naše naladění pak prospívá nejen nám, ale i našemu okolí.

Comments are closed.