Záchytný bod

Člověk touží mít jistoty. Záchytné body, o které ví, že se může vždycky opřít. S kterými může počítat. Jistotu stálého platu, jistotu rodiny, snad i jistotu pevného zdraví. A možná také jistotu všedního dne, která vychází z těchto záchytných bodů, které mu ukazují kam má každý den kráčet, co dělat.…

Více…

O vděčnosti po druhé

„Proto se konečně probuďte! Musíte nutně povznésti svůj zrak vysoko nad zemi a poznati, kam vede vás cesta po této pozemské pouti, proč a za jakým účelem jste na zemi. Právě tak jako je to s vámi v tomto životě, ať jste chudí nebo bohatí, zdraví nebo nemocní,v míru nebo…

Více…

Harfa nebo virus?

Zdánlivě lehká otázka, avšak jste si opravdu jisti, co byste si vybrali? A pokud ano, shoduje se to s tím, co si vybíráte dnes a denně? Ano, situace se vyvíjí velmi rychle a možná že to, čemu jsme se před pár dny smáli, tak k tomu teď nabádáme druhé. Na…

Více…

Koronavirus – bere nebo dává?

Máme se jej bát? Jak ochránit sebe, své okolí a být nápomocný v této situaci? Než začnu psát, tak se dovolím představit, ať víte skrze koho se k Vám tato slova dostala. Jsem malý živnostník, řemeslník, co vyrábí kalimby – relaxační nástroje i pro nehudebníky. Jsem svým šéfem a nemám…

Více…

Super člověk

„Zvíře, které jste si sami vychovali, aniž byste si jej podřídili, stojí nad Vámi a drží Vás dole. Toto zvíře se postavilo jako překážka mezi Vás a všechno duchovní. Nepropouští z Vás již ničeho k tomu, co je vyšší než toto ctižádostivé zvíře – váš pozemský utkvělý rozum. Osvoboďte se…

Více…

Odvahu člověče

„…Také útěk do samoty nepřinese opravdový užitek. Je to pouze důkazem, že se takový člověk cítí slabým k boji, že je unaven, snad, že se také sám sebe bojí, aby při nějaké příležitosti neklesl. Být silným je něco jiného. Jeví se jinak. Silný jde svou cestou uprostřed jakýchkoliv nebezpečí, bez…

Více…

Proč nový rok jen na Nový rok?

  A zase Nový den! Letos se mi zdá, že jsem do nového roku vstoupil ještě lépe a radostněji než do let minulých. Já vím, já vím… jakýpak nový rok, když to nemá nic společného s přírodou, je to rok pouze kalendářní, účetní – měli bychom slavit Slunovrat! …možná si…

Více…

Kalimby nové generace!

A je to tady. Roky vývoje a usilovného nadšení nesou své ovoce. Dřevěné tělo kalimby je velmi důležité, protože zvuk nese a šíří do prostoru. Samotný zvuk je však tvořen vibrací lamely. A to co ve zvuku nemáte v počátku, to ani nemůžete dřevem zesilovat. A tak vývoj lamel je…

Více…

Rozhovor na radiu Bohemia

Jak je to s hudebním sluchem, co je to alikvótní kalimba a k čemu dle mého cítění má sloužit veřejné umění si poslechněte v mém rozhovoru na radiu Bohemia. A určitě si poslechněte i další rozhovory na tomto jedinečném radiu. A pokud v něm najdete hluboké hodnoty jako já, tak…

Více…

Počátek Harmonie Zvuku aneb ladění rezavé lampy

U příležitosti spuštění FB stránky Harmonie Zvuku píšu článek o prapočátku mé tvorby. V té době (rok 2012) jsem studoval první ročník uměleckých terapií se zaměřením na muzikoterapii. I přesto, že nemám ani ZUŠ, v hudebce jsem dostával dvojku a opravdu jsem ani nevěděl co je to oktáva – tak za chvíli…

Více…